Clear aligner.

Clear Aligner.
Clear Aligner.
Clear Aligners là một giải pháp tốt để sửa răng nhẹ đến đông đúc hoặc cách nhau không chính xác. Chúng có hiệu quả nhất nếu răng của bạn vừa vặn với nhau. Clear Aligner thường có hiệu quả trong việc sửa các chuyển động đơn giản hoặc lật răng theo hai chiều.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt