Làm thế nào chúng ta làm cho hoạt động sắp xếp rõ ràng?

2021/03/15

Toàn bộ quá trình xử lý các công trình sắp xếp rõ ràng? 1, khách hàng cung cấp thông tin bệnh nhân cho chúng tôi, bao gồm:Làm thế nào chúng ta làm cho hoạt động sắp xếp rõ ràng?

Toàn bộ quá trình xử lý các công trình sắp xếp rõ ràng?

1, khách hàng cung cấp thông tin bệnh nhân cho chúng tôi, bao gồm:

Ba tập tin STL, vòm trên, vòm thấp hơn, cắn

Một số hình ảnh của bệnh nhân.


2, một khi chúng tôi nhận được thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch điều trị và gửi cho khách hàng để xác nhận. Bao gồm một số trước đó& sau hình ảnh. Video chuyển động răng.3, nếu khách hàng không đồng ý kế hoạch điều trị, thì chúng tôi sẽ thực hiện một số điều chỉnh.

Nếu khách hàng đồng ý kế hoạch điều trị, thì chúng tôi xuất các tệp bước, thực hiện mô hình in và sản xuất các trình sắp xếp.

Bước tập tin

 

Tập tin STL để in


Mô hình nhựa cuối cùng


Sắp xếp

4, một khi chúng tôi hoàn thành tất cả các công việc, chúng tôi sẽ gói nó và gửi lại cho khách hàng.

Chúng tôi có thương hiệu riêng-Smilecorrect, chúng tôi cũng có thể làm OEM cho khách hàng.

Nếu bạn thú vị, xin vui lòng gửi email: yinduwen@hotmail.com hoặc whatsapp:

0086-13699800637.


Tags: niềng răng, aligner rõ ràng, rõ ràng aligner từ Trung Quốc, Kế hoạch điều trị rõ ràng, niềng răng rõ ràng, invisalign, niềng răng invisalign, invisalign Trung Quốc, invisalign hoặc niềng răng, kế hoạch điều trị invisalign, sắp xếp vô hình, niềng răng vô hình, sắp xếp răng


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt