Rõ ràng lưu giữ với dấu ngoặc

2021/03/15

Một người lưu giữ rõ ràng với dấu ngoặc, có thể được sử dụng làm niềng răng giả, ví dụ như trong sản xuất phim, nhà hát hoặc cho mục đích trình diễn .. trông giống như niềng răng cố định thực sự từ bên ngoài khi mặc.
Một người lưu giữ rõ ràng với dấu ngoặc, có thể được sử dụng làm niềng răng giả, ví dụ như trong sản xuất phim, nhà hát hoặc cho mục đích trình diễn .. trông giống như niềng răng cố định thực sự từ bên ngoài khi mặc. 


Tags: Clear Retainer với dấu ngoặc,niềng răng giảCái gìNiềng răng giả cho HalloweenCái gìNiềng răng giả cho răngCái gìNiềng răng giả trông thậtCái gìniềng răng giả
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt